Thursday, August 6, 2009

PEMIKIRAN ULAMA


" Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya( dan jenis). Sesungguhnya yang takut kepada ALLAH di antara hamba-hambaNYA, hanyalah para ULAMA. Sesungguhnya ALLAH Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (Al- Fathir : 28)

" Sesungguhnya ulama adalah pewaris para NABI, Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bahagian yang banyak."
(Riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu daud dan Ibnu Majah. Di Sahihkan oleh Al Albani)

No comments:

Post a Comment